Zajęcia dodatkowe

 

Rok szkolny 2018/2019

 klasa 5 - dodatkowa godzina matematyki (tygodniowo)

klasa 6 - dodatkowy drugi język obcy nowożytny - język niemiecki     (2 godz./tygodniowo)

klasa 7 -  dodatkowa godzina matematyki (tygodniowo)

klasa 8 - dodatkowa godzina matematyki (tygodniowo)

Oddz. gimn. - przygotowanie do egzaminu gimn.