Zajęcia pozalekcyjne

 

2017/2018

dodatkowe zajęcia z j. polskiego dla klas 7
dodatkowe zajęcia z fizyki dla klas 7 / koło fizyki
konsultacje z chemii
dodatkowe zajęcia z chemii
"otwarta sala komputerowa" dla uczniów klas 4-7
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Matematyka na wesoło
Konsultacje z języka angielskiego dla klas VII
Konsultacje z języka angielskiego dla klas II G.
Konsultacje z języka niemieckiego
Koło z języka angielskiego dla kl. III, IV
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimn. z j. angielskiego
Klub czytelniczy dla klas IV-VII
Klub czytelniczy "Read On"
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
"Spójrz inaczej"
Terapia pedagogiczna
Zabawka ze skrawka- dla klas IV
Koło plastyczne - klasy IV-VII
Gry i zabawy językowe dla dzieci z oddz. 0
Zajęcia dydaktyczni-wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV
Warsztaty pisarskie
 "Bierzemy udział w e-twinningu -poznajemy uczniów z innych krajów
 SKS
 "Szkoła logicznego myślenia"
"Baśniowe origami"
Konsultacje z przyrody.
 Plastykoterapia- terapia poprzez sztuki plastyczne - dla klas I
"Ty też możesz być Picasso"- pracownia malarska
"Historyczne potyczki" - dodatkowe zajęcia z historii
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimn. z j. polskiego

 Lista jest uzupełniana (modyfikowana) na bieżąco.

szczegóły - WIĘCEJ