Prawa Autorskie

 

Copyright © 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bronisława Czecha.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bronisława Czecha są własnością SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bronisława Czecha o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bronisława Czecha podlega prawom autorskim SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bronisława Czecha.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bronisława Czecha zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. Bronisława Czecha na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione ze SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ im. Bronisława Czecha.

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bronisława Czecha zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ im. Bronisława Czecha w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.